Wat is
Outreach?

Hoe kan jouw organisatie het best omgaan met mensen met een beperking?
We delen graag onze kennis en knowhow.


Ervaringsuitwisseling / supervisie

We komen langs tijdens een teamvergadering en bespreken een thema naar keuze, met de focus op uitwisseling van ervaringen in onze en jouw organisatie. Thema’s zijn vb. communicatie met personen met een verstandelijke handicap, opvoedingsondersteuning bij personen met een handicap, ...