Projecten

Begeleid Wonen Brussel is een levenslang lerende organisatie die drempels als uitdagingen ziet. Niet zelden resulteert dit in projecten, waarin we onszelf willen overstijgen, out of the box willen experimenteren en zo tot vernieuwende inzichten en praktijken willen komen. En liefst van al doen we dat in verbinding met de samenleving, in partnerschap met andere actoren, om ons op die manier te begeven waar onze cliënten zijn. Hieronder vinden jullie een overzicht van recente projecten, werken in opbouw of plannen voor de toekomst. Heb je zelf ook een idee voor ons? Laat van je horen!


HOU ME LOS

Begeleid Wonen Brussel ontvangt subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie* voor het project ‘Hou me los’.

De bedoeling is om jongvolwassenen met een beperking beter voor te bereiden op hun weg naar volwassenheid. We doen dit in nauw overleg met hun netwerk en met onze partners MFC* De Ark, CAW* Brussel, Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg, MFC Woluwe, MPC* Sint-Franciscus en Odisee Hogeschool.

Voor een jongere met een beperking die beroep doet op professionele hulpverlening is er vaak een moeizame aansluiting van minderjarigenzorg naar volwassenenzorg. Vaak is er op dat moment een breuk en is er geen of nauwelijks zorgcontinuïteit. Sommigen vinden de weg niet naar de voor hen onbekende zorgvormen.  
Met dit project willen we de jongeren goed voorbereiden en toeleiden naar volwassenenzorg door het inzetten van een verbindingsfiguur, die de jongere tegelijk kan begeleiden binnen de jongerenwerking als binnen de meerderjarigenwerking. Op die manier kan vertrouwen opgebouwd worden zodat de jongere als hij de jongerenwerking verlaat al een band heeft met de dienst waar hij nadien terecht kan voor verdere ondersteuning.

In september 2018 gingen we van start, dus we houden jullie zeker op de hoogte van de verdere uitwerking van dit project!

 

 

* Lijst met extra uitleg:

Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC: overheid die nauwe banden heeft met zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als de Vlaamse Gemeenschap, en die bevoegd is voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden (welzijn en gezondheid) zaken.

MFC: Multifunctioneel Centrum, voorziening voor personen met een handicap tot en met 21 jaar, waar verblijf, begeleiding en dagopvang voorzien wordt.

CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk

MPC: Medisch-Pedagogisch Centrum


1
2
3
4


Nieuws

24/12/2019

HUBBIE
Begeleid Wonen Brussel en De Lork worden samen HUBBIE

10/12/2019

VACATURE BEGELEIDER (m/v)

Wij hebben momenteel 1 nieuwe vacature. 

30/09/2019

Jaarlijks collectief overleg

Jaarlijks collectief overleg

Ook dit jaar hadden we weer een interessante uitwisseling op onze jaarlijkse vergadering met onze...Elke gift is welkom

Grote projecten starten met grote dromen.