Samenwerkingsverbanden

In 2015 zijn we gestart met structurele samenwerkingsverbanden met diensten waar onze doelgroep sterk vertegenwoordigd is. Onze begeleiders draaien elke week een aantal uren mee bij de partner organisaties. Zo geven we onze expertise en know how door aan deze niet handicap specifieke diensten. Indien handicap specifieke ondersteuning noodzakelijk blijkt, verlagen we dankzij de samenwerking ook de drempels van de toegang tot de VAPH sector.  

We gingen aan de slag met diensten uit de thuislozensector, een dienst voor zedenplegers en dienstencentra.  

Telkens werkt een vaste begeleider van BWB een aantal uren per week bij de partnerdienst. Ze doen er aan outreach, ze geven advies bij individuele begeleidingen en ze bieden zelf handicap specifieke begeleiding aan personen met (het vermoeden van) een beperking.  

Thema’s zijn bijvoorbeeld: de sociale kaart van de zorg ifv handicapspecifieke en intersectorale samenwerking, werking VAPH/PHARE/DOP, sociale voordelen, methodisch werken, visueel werken, wat wel en niet bevragen ifv herkennen van verstandelijke handicap, psychische problemen en handicap, verslaving en handicap, zorgvernieuwing voor mensen met een handicap, betrekken van het netwerk/ sociale context, assertiviteit, seksualiteit, ...  

 

Benieuwd naar het resultaat? Klik op de onderstaande knoppen voor een aantal van onze lopende samenwerkingsverbanden: 


De Harmonie

Het Lokaal Dienstencentrum Harmonie is gelegen in de Noordwijk in Brussel. Ze ontvangen een heel diverse maar vooral kwetsbare doelgroep en proberen hen uit hun isolement te halen en langer zelfstandig thuis te laten wonen via allerhande ondersteuning. Onder de gebruikers bevinden zich ook heel wat zwakke personen met een vermoeden van beperkingen.  

Het team van de Harmonie bestaat zelf voor een groot deel uit mensen die geen opleiding of kennis hebben over PMH. 

Soliman gaat om de 6 weken naar hun teamvergadering. Op dat moment bespreekt het team uitdagingen of moeilijkheden die ze ervaren met bepaalde bezoekers van het centrum. Soliman geeft inspiratie en kennis door vanuit zijn know how als begeleider van personen met beperkingen. Op die manier krijgt het team tools om beter om te gaan met gedragsproblemen, ze leren hoe ze hun communicatie kunnen aanpassen aan het niveau van PMH, ze ontdekken de mogelijkheden die bestaan voor PMH en kunnen hun gebruikers hier naar toeleiden,…


1
2
3
4


Nieuws

24/12/2019

HUBBIE
Begeleid Wonen Brussel en De Lork worden samen HUBBIE

10/12/2019

VACATURE BEGELEIDER (m/v)

Wij hebben momenteel 1 nieuwe vacature. 

30/09/2019

Jaarlijks collectief overleg

Jaarlijks collectief overleg

Ook dit jaar hadden we weer een interessante uitwisseling op onze jaarlijkse vergadering met onze...Elke gift is welkom

Grote projecten starten met grote dromen.