Samenwerkingsverbanden

In 2015 zijn we gestart met structurele samenwerkingsverbanden met diensten waar onze doelgroep sterk vertegenwoordigd is. Onze begeleiders draaien elke week een aantal uren mee bij de partner organisaties. Zo geven we onze expertise en know how door aan deze niet handicap specifieke diensten. Indien handicap specifieke ondersteuning noodzakelijk blijkt, verlagen we dankzij de samenwerking ook de drempels van de toegang tot de VAPH sector.  

We gingen aan de slag met diensten uit de thuislozensector, een dienst voor zedenplegers en dienstencentra.  

Telkens werkt een vaste begeleider van BWB een aantal uren per week bij de partnerdienst. Ze doen er aan outreach, ze geven advies bij individuele begeleidingen en ze bieden zelf handicap specifieke begeleiding aan personen met (het vermoeden van) een beperking.  

Thema’s zijn bijvoorbeeld: de sociale kaart van de zorg ifv handicapspecifieke en intersectorale samenwerking, werking VAPH/PHARE/DOP, sociale voordelen, methodisch werken, visueel werken, wat wel en niet bevragen ifv herkennen van verstandelijke handicap, psychische problemen en handicap, verslaving en handicap, zorgvernieuwing voor mensen met een handicap, betrekken van het netwerk/ sociale context, assertiviteit, seksualiteit, ...  

 

Benieuwd naar het resultaat? Klik op de onderstaande knoppen voor een aantal van onze lopende samenwerkingsverbanden: 


I.T.E.R.
CAW Brussel

In Iter ondersteunen 2 BWB-begeleiders, Guy en Robby, het RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) team. Dit team bestaat uit therapeuten die individueel en collectief werken met personen met een handicap die seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen. De collectieve groep bestaat uit een 6 à 8 tal mannen met een beperking die wekelijks samenkomen, telkens begeleid door therapeut en BWB begeleider.   

Waar Iter voornamelijk focust op het forensische luik, zorgt BWB voor de handicap specifieke inbreng. Zo werkten we de afgelopen periode rond volgende thema’s:   

Herkennen van handicap:  De BWB-begeleiders linken een bepaalde manier van functioneren van een cliënt aan zijn beperking, naast de verbanden die Iter ziet met daderschap. Ze tonen aan hoe je dit ook kan begrijpen vanuit de ontwikkelingsfase (SEO) waarin een persoon functioneert.   

Handicap specifieke concrete begeleidingsvragen opnemen:  Als we een bepaalde ontwikkelingsfase kunnen herkennen bij een cliënt, wat zegt dat dan over zijn functioneren in de praktijk? Hoe kan de inhoud van de therapie ook de dagdagelijkse zelfredzaamheid verhogen? De BWB-begeleiders overlopen meer systematisch alle levensdomeinen, los van het daderschap, omdat hun problematiek ook invloed heeft op al deze domeinen (relaties, werk, …) Zo tonen de begeleiders bijvoorbeeld dat de cliënten een minder ontwikkelde kijk hebben op relaties, naast het bestaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo bogen ze zich onder andere over een cliënt met verzameldrang: wat heeft te maken met het forensische, wat heeft te maken met handicap, wat heeft te maken met coping strategie, … en ze trachten daarbij handelingsgerichte adviezen te formuleren.   

Handicap specifieke methodieken binnen brengen:  Werken met een levenslijn, duplopopologie, …  

  

De samenwerking biedt ook een meerwaarde voor onze reguliere BWB hulpverlening: 

Naast de ondersteuning die BWB aan Iter biedt, is er ook een aanzet gegeven tot meer input van de expertise van Iter binnen onze reguliere dienst. Iter geeft een algemene toelichting van hun werk binnen de kleine teams. Dit wordt in 2018 verdergezet met meer toegepaste vormingen.   

Daarnaast zijn er supervisiemomenten voor BWB-begeleiders van individuele cliënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen en niet in therapie zijn bij Iter.   

 De samenwerking met Iter resulteerde ook in RTH kort begeleiding, bijvoorbeeld om een traject aan een cliënt aan te leren. 


1
2
3
4


Nieuws

24/12/2019

HUBBIE
Begeleid Wonen Brussel en De Lork worden samen HUBBIE

10/12/2019

VACATURE BEGELEIDER (m/v)

Wij hebben momenteel 1 nieuwe vacature. 

30/09/2019

Jaarlijks collectief overleg

Jaarlijks collectief overleg

Ook dit jaar hadden we weer een interessante uitwisseling op onze jaarlijkse vergadering met onze...Elke gift is welkom

Grote projecten starten met grote dromen.