Samenwerkingsverbanden

In 2015 zijn we gestart met structurele samenwerkingsverbanden met diensten waar onze doelgroep sterk vertegenwoordigd is. Onze begeleiders draaien elke week een aantal uren mee bij de partner organisaties. Zo geven we onze expertise en know how door aan deze niet handicap specifieke diensten. Indien handicap specifieke ondersteuning noodzakelijk blijkt, verlagen we dankzij de samenwerking ook de drempels van de toegang tot de VAPH sector.  

We gingen aan de slag met diensten uit de thuislozensector, een dienst voor zedenplegers en dienstencentra.  

Telkens werkt een vaste begeleider van BWB een aantal uren per week bij de partnerdienst. Ze doen er aan outreach, ze geven advies bij individuele begeleidingen en ze bieden zelf handicap specifieke begeleiding aan personen met (het vermoeden van) een beperking.  

Thema’s zijn bijvoorbeeld: de sociale kaart van de zorg ifv handicapspecifieke en intersectorale samenwerking, werking VAPH/PHARE/DOP, sociale voordelen, methodisch werken, visueel werken, wat wel en niet bevragen ifv herkennen van verstandelijke handicap, psychische problemen en handicap, verslaving en handicap, zorgvernieuwing voor mensen met een handicap, betrekken van het netwerk/ sociale context, assertiviteit, seksualiteit, ...  

 

Benieuwd naar het resultaat? Klik op de onderstaande knoppen voor een aantal van onze lopende samenwerkingsverbanden: 


onthaalhuis Albatros
CAW Brussel

 

Albatros is een kleinschalig onthaalhuis met een familiaal karakter en met een 30-tal plaatsen. Er zijn 15 individuele kamers, 1 familieappartement, 6 studio’s en 2 appartementen. Een verblijf duurt in principe 6 maanden. Gedurende die maanden wordt een project geconcretiseerd en ankerpunten gezocht. Woonst is de kern. Vaak wordt eerst aan veiligheid gewerkt, later komt loslaten meer op de voorgrond.   

Ook bij Albatros zien we een aantal personen met het vermoeden van beperkingen.   

 

Aanvankelijk werkte Sebastiaan, BWB begeleider, 12 uur per week bij Albatros. Doorheen de maanden werd dit herleid tot een 6-tal uren.   

Om de 2 weken is Sebastiaan aanwezig op de teamvergadering van Albatros. Vanuit zijn positie ‘begeleider bij BWB’ zit hij mee aan tafel om de intakes van nieuwe aanmeldingen en de begeleiding van huidige bewoners te bespreken. Met deze bril op kijkt hij naar het reeds afgelegde parcours, gedrag en handelingen alleen of in groep en denkt hij mee na over mogelijke uitbreiding van (al dan niet) professioneel netwerk (doorverwijzing, dagbesteding, …)  

Hij verduidelijkt handicap specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld de zorgvernieuwing binnen het VAPH, het verschil tussen FOD en VAPH, …  

Naast de teamvergaderingen werkt Sebastiaan ook rechtstreeks met de doelgroep: deelname aan de permanentie met als doel een duidelijk beeld te krijgen over bewoner en zijn problematiek, mee bemannen van de bureaupermanentie, inbreng in de leefgroepwerking: informele contacten leggen, samen koken, …   

Hij begeleidt tenslotte ook individuele bewoners, met als doel de bewoner ondersteuning op maat te geven en mee na te denken over eventuele doorverwijzing. Dit omvat individuele gesprekken, meegaan naar diensten (mutualiteit, vakbond, ziekenhuis, huisarts,..), nazorg opstarten (o.a. doorverwijzing naar BW Pajottenland), opvoedingsondersteuning (installeren kraamzorg, opvolging met Kind en Gezin,…), overleg met andere betrokken diensten (CAW onthaal, de werklijn,….),…  

 

De win-win gaat in de 2 richtingen: naast de inbreng die Sebastiaan in Albatros verzorgt, kunnen begeleiders van BWB ook hun eigen casussen voorleggen aan het team van Albatros. Zo kwam Karen (BWB) op bezoek bij Albatros ifv een moeilijk lopende begeleiding van een thuisloze BWB cliënte.  


1
2
3
4


Nieuws

24/12/2019

HUBBIE
Begeleid Wonen Brussel en De Lork worden samen HUBBIE

10/12/2019

VACATURE BEGELEIDER (m/v)

Wij hebben momenteel 1 nieuwe vacature. 

30/09/2019

Jaarlijks collectief overleg

Jaarlijks collectief overleg

Ook dit jaar hadden we weer een interessante uitwisseling op onze jaarlijkse vergadering met onze...Elke gift is welkom

Grote projecten starten met grote dromen.