Samenwerkingsverbanden

In 2015 zijn we gestart met structurele samenwerkingsverbanden met diensten waar onze doelgroep sterk vertegenwoordigd is. Onze begeleiders draaien elke week een aantal uren mee bij de partner organisaties. Zo geven we onze expertise en know how door aan deze niet handicap specifieke diensten. Indien handicap specifieke ondersteuning noodzakelijk blijkt, verlagen we dankzij de samenwerking ook de drempels van de toegang tot de VAPH sector.  

We gingen aan de slag met diensten uit de thuislozensector, een dienst voor zedenplegers en dienstencentra.  

Telkens werkt een vaste begeleider van BWB een aantal uren per week bij de partnerdienst. Ze doen er aan outreach, ze geven advies bij individuele begeleidingen en ze bieden zelf handicap specifieke begeleiding aan personen met (het vermoeden van) een beperking.  

Thema’s zijn bijvoorbeeld: de sociale kaart van de zorg ifv handicapspecifieke en intersectorale samenwerking, werking VAPH/PHARE/DOP, sociale voordelen, methodisch werken, visueel werken, wat wel en niet bevragen ifv herkennen van verstandelijke handicap, psychische problemen en handicap, verslaving en handicap, zorgvernieuwing voor mensen met een handicap, betrekken van het netwerk/ sociale context, assertiviteit, seksualiteit, ...  

 

Benieuwd naar het resultaat? Klik op de onderstaande knoppen voor een aantal van onze lopende samenwerkingsverbanden: 


onthaalhuis Foyer Bodegem
CAW Brussel

Begeleid Wonen werkt sinds 2016 samen met het onthaalhuis van het Leger Des Heils (LDH). Daar verblijven zo’n 73 thuisloze mannen in gemeenschappelijke kamers of slaapzalen. Overdag is er toegang tot een leefruimte en wordt er een maaltijd aangeboden. Daarnaast krijgen de mannen psychosociale ondersteuning met als doel hun administratie in orde te krijgen, hen te her activeren en hen door te verwijzen naar een thuis. Een verblijf duurt een 4-tal maanden. Door de moeilijke zoektocht naar huisvesting duurt dit vaak langer. 

De doelgroep van het Legers Des Heils kenmerkt zich door een groot aandeel personen met verschillende problemen, waaronder handicap. Veelal hebben deze mensen geen diagnose en geen gepaste ondersteuning. Het team van het LDH is niet geschoold in de begeleiding van PMH. Zij hebben bovendien onvoldoende begeleiders om de specifieke ondersteuning te bieden die PMH nodig hebben. 

Lissa, begeleidster van BWB, werkt 12u per week in het LDH. 

Zij ondersteunt er individuele cliënten die nood hebben aan meer begeleiding. Dat is vooral aan de orde in hun contacten met externe diensten. 

Daarnaast coacht ze de begeleiders van het LDH opdat zij hun werk beter afstemmen op onze doelgroep. 

Tenslotte worden er op team overstijgende thema’s besproken zoals omgaan met hygiëne, kennismaking met interessante diensten (DOP, CGG, Solentra, Maximilaanpark, …), introduceren van methodieken (noteren, handmethodiek, …), inzichten uit community building,…  

De samenwerking is ook leerrijk voor BWB. Ook wij leerden nieuwe diensten kennen (Hobo, De Schutting, Kodiel,….) Daarnaast kon een dakloze cliënt van BWB ook terecht in het LDH. 


1
2
3
4


Nieuws

24/12/2019

HUBBIE
Begeleid Wonen Brussel en De Lork worden samen HUBBIE

10/12/2019

VACATURE BEGELEIDER (m/v)

Wij hebben momenteel 1 nieuwe vacature. 

30/09/2019

Jaarlijks collectief overleg

Jaarlijks collectief overleg

Ook dit jaar hadden we weer een interessante uitwisseling op onze jaarlijkse vergadering met onze...Elke gift is welkom

Grote projecten starten met grote dromen.