Samenwerkingsverbanden

In 2015 zijn we gestart met structurele samenwerkingsverbanden met diensten waar onze doelgroep sterk vertegenwoordigd is. Onze begeleiders draaien elke week een aantal uren mee bij de partner organisaties. Zo geven we onze expertise en know how door aan deze niet handicap specifieke diensten. Indien handicap specifieke ondersteuning noodzakelijk blijkt, verlagen we dankzij de samenwerking ook de drempels van de toegang tot de VAPH sector.  

We gingen aan de slag met diensten uit de thuislozensector, een dienst voor zedenplegers en dienstencentra.  

Telkens werkt een vaste begeleider van BWB een aantal uren per week bij de partnerdienst. Ze doen er aan outreach, ze geven advies bij individuele begeleidingen en ze bieden zelf handicap specifieke begeleiding aan personen met (het vermoeden van) een beperking.  

Thema’s zijn bijvoorbeeld: de sociale kaart van de zorg ifv handicapspecifieke en intersectorale samenwerking, werking VAPH/PHARE/DOP, sociale voordelen, methodisch werken, visueel werken, wat wel en niet bevragen ifv herkennen van verstandelijke handicap, psychische problemen en handicap, verslaving en handicap, zorgvernieuwing voor mensen met een handicap, betrekken van het netwerk/ sociale context, assertiviteit, seksualiteit, ...  

 

Benieuwd naar het resultaat? Klik op de onderstaande knoppen voor een aantal van onze lopende samenwerkingsverbanden: 


Onthaaltehuis Centre Ariane

Centre Ariane is een crisisopvangcentrum voor mannen, vrouwen en kinderen. Zij hebben een tweevoudige werking: zij verzorgen enerzijds een telefonische permanentie die informatie over de open plaatsen van de meeste opvangcentra voor thuislozen in Brussel en omstreken verzorgt. Anderzijds hebben zij een 20-tal bedden voor crisisopvang voor dak- en thuislozen. Zij voorzien een verblijf van een zestal weken. Het team bestaat uit verschillende disciplines: verzorgenden, onderhoudspersoneel, maatschappelijk werkers, opvoeders en een pedagogisch verantwoordelijke.  

  

Janne, zorgcoördinator bij BWB, ging op regelmatige basis, gemiddeld om de 3 maanden, naar de teamvergaderingen. Ze bood er outreach aan rond het thema handicap en gelinkt aan de doelgroep die zij op dat moment ontvangen. Thema’s in 2017 waren: mogelijkheden voor crisisopvang binnen gespecialiseerde zorg, doorverwijsmogelijkheden voor personen met een beperking, hoe onthaal verzorgen op niveau van personen met een handicap en tenslotte kennismaking met een aantal methodieken.   

  

Dit resulteerde in 3 aanmeldingen bij BWB en een verschillende aanmeldingen bij andere handicap specifieke diensten. Het team is doorheen de outreachmomenten bewust geworden van het belang van het inzetten van handicap specifieke kennis en vaardigheden. Daarom is voor 2018 gekozen om een kleinere groep begeleiders van Centre Ariane nog meer te specialiseren in een aantal handicap gerelateerde thema’s en deze nog meer te integreren in de dagdagelijkse werking. 


1
2
3
4


Nieuws

24/12/2019

HUBBIE
Begeleid Wonen Brussel en De Lork worden samen HUBBIE

10/12/2019

VACATURE BEGELEIDER (m/v)

Wij hebben momenteel 1 nieuwe vacature. 

30/09/2019

Jaarlijks collectief overleg

Jaarlijks collectief overleg

Ook dit jaar hadden we weer een interessante uitwisseling op onze jaarlijkse vergadering met onze...Elke gift is welkom

Grote projecten starten met grote dromen.