Samenwerkingsverbanden

In 2015 zijn we gestart met structurele samenwerkingsverbanden met diensten waar onze doelgroep sterk vertegenwoordigd is. Onze begeleiders draaien elke week een aantal uren mee bij de partner organisaties. Zo geven we onze expertise en know how door aan deze niet handicap specifieke diensten. Indien handicap specifieke ondersteuning noodzakelijk blijkt, verlagen we dankzij de samenwerking ook de drempels van de toegang tot de VAPH sector.  

We gingen aan de slag met diensten uit de thuislozensector, een dienst voor zedenplegers en dienstencentra.  

Telkens werkt een vaste begeleider van BWB een aantal uren per week bij de partnerdienst. Ze doen er aan outreach, ze geven advies bij individuele begeleidingen en ze bieden zelf handicap specifieke begeleiding aan personen met (het vermoeden van) een beperking.  

Thema’s zijn bijvoorbeeld: de sociale kaart van de zorg ifv handicapspecifieke en intersectorale samenwerking, werking VAPH/PHARE/DOP, sociale voordelen, methodisch werken, visueel werken, wat wel en niet bevragen ifv herkennen van verstandelijke handicap, psychische problemen en handicap, verslaving en handicap, zorgvernieuwing voor mensen met een handicap, betrekken van het netwerk/ sociale context, assertiviteit, seksualiteit, ...  

 

Benieuwd naar het resultaat? Klik op de onderstaande knoppen voor een aantal van onze lopende samenwerkingsverbanden: 


Puerto
CAW Brussel

Sinds januari 2018 werken we structureel samen met Puerto. Puerto biedt net als BWB ambulante begeleiding aan, maar dan voor de doelgroep thuislozen. Hun doelgroep kenmerkt zich door een groot aandeel personen met een verslavingsproblematiek en/of handicap. 

Elodie komt een 6-tal uren per week meedraaien in de werking. Ze neemt deel aan teamvergaderingen waar ze haar kennis en ervaringen rond handicap inbrengt. Ze werkt ook thematisch, bijvoorbeeld rond het herkennen van de doelgroep PMH, kennis maken met Socio-Emotionele-Ontwikkeling en de bijhorende schaal,… Er staan nog verschillende thema’s op de planning, zoals werken met duplopopologie en hygiëne. Daarnaast begeleidt ze een 3-tal cliënten met een verstandelijke beperking en/of NAH, in duo met een begeleider van Puerto. Op die manier krijgt ze meer voeling met de doelgroep van Puerto en wordt er al doende van elkaar geleerd.  


1
2
3
4


Nieuws

24/12/2019

HUBBIE
Begeleid Wonen Brussel en De Lork worden samen HUBBIE

10/12/2019

VACATURE BEGELEIDER (m/v)

Wij hebben momenteel 1 nieuwe vacature. 

30/09/2019

Jaarlijks collectief overleg

Jaarlijks collectief overleg

Ook dit jaar hadden we weer een interessante uitwisseling op onze jaarlijkse vergadering met onze...Elke gift is welkom

Grote projecten starten met grote dromen.