Onze missie?

Wat zijn onze grondvesten,
waar steunen wij op, en vooral:
wat is ons doel?


Oog voor diversiteit in het multiculturele Brussel
Betrouwbaar en warm nabij • Verbindend werken

De mensen die we begeleiden, leven en werken in de samenleving. We werken graag met hen vanuit de waarden die ons nauw aan het hart liggen: respect, vertrouwen, wederkerigheid, betrokkenheid, solidariteit. Zo stemmen we elk contact af op de eigenheid van de persoon.
We richten ons naar een heel divers publiek, d.w.z. mensen met uiteenlopende beperkingen, leeftijden, culturen, talen, gezinssamenstellingen,… Brussel is een erg diverse stad met een plekje voor iedereen. Wij vinden het daarom belangrijk om deze diversiteit in onze aanpak te respecteren en elke vraag als uniek te behandelen.
In de meeste gevallen gebeurt de ondersteuning thuis en zoveel mogelijk in samenwerking met de omgeving. We hanteren hierbij het principe ‘zo gewoon als mogelijk, zo specifiek als nodig’ waarbij gespecialiseerde diensten enkel worden ingeschakeld indien echt nodig.
Voor ons is een inclusieve samenleving een plek waar diversiteit en gelijkwaardigheid troeven zijn, waar iedereen van elkaar kan leren en waar iedere mens iets bijdraagt. 


1
2
3
4


Nieuws

9/11/2018

Algemene Vergadering 2018

Algemene Vergadering 2018


Op dinsdag 16/10/2018 vond ons jaarlijkse algemene vergadering plaats.

2/10/2018

doorstromingshuis

doorstromingshuis

Samenwonen in Brussel, het kan ook anders....

GEZOCHT: 2 vrijwilligers!

1/06/2018

Onze dienst blijft groeien!

In mei zijn er 2 nieuwe collega's gestart: Elodie en Els. Elodie kennen jullie nog van vroeger. ...Elke gift is welkom

Grote projecten starten met grote dromen.